Brinks Klit

Brinks Klit

Grundejerforeningen Brink Klits bestyrelse

Jan Tryk

Formand
Tlf: 4037 7218

 

Jens Aage Drivsholm

Næstformand

Tlf: 2546 706

Niels Erik Heede Jensen

Kasserer

Tlf: 6019 3826

heedegruppen@pc.dk

Suppleanter:

  • Poul Jeberg
  • Jan Leth Nielsen

Ny e-mail adresse eller nyt telefonnummer ... skriv til heedegruppen@pc.dk

Helle Viborg

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 6074 1307

Revisorer:

  • Inge Tofteby
  • Else Lytje Tryk

Erik Engmark

Bestyrelsesmedlem

Referater og nyt fra bestyrelsen

Information

Historie

Grundejerforeningen Brinks Klit blev stiftet den 7. februar 1970For 8000 år siden var Vendsyssel et ørige og Kjulområdet under vand. Det kan vi ikke rigtig forestille os. Området beskrives endnu i dag som en vådklit, og da udstykningen startede i 60erne var der meget vand og mange små søer i området fra  Brinks Klit til Kjul Å.I klitområdet øst for Hirtshals boede der, før udstykningen af sommerhus grunde begyndte i 1960, folk som dels  levede af landbrug og dels af fiskeri. Før 1960 var der dog bygget enkelte huse på klittoppene."Kjulhuset"blev bygget allerede i 1927 af proprietær Niels Olesens hustru Ewa Marie Olesen (Lawaets). Huset er stadig i familiens eje og bevaret i sin oprindelige  form.Udstykning og salg af sommerhusgrunde i Brinks Klit (oprindelig Asdal Hovedgårds jorde) begyndte i ca.1966 I modsætning til udstykningen af Kjulgårdens klitområdets store grunde, valgte Niels Brink og landinspektørerne Birk og Boe, Hjørring at udstykke Brinks Klit i små grunde i  forbindelse med et stort fællesområde, der i areal svarede til det samlede parcelareal.

Grundejere

Tegning: eugg, Kjul 1970

Har du spørgsmål til hjemmesiden, så kontakt os på dwpape@gmail.com                                                                       Copyright © All Rights Reserved