Brinks Klit

Brinks Klit

Grundejerforeningen Brink Klits bestyrelse

Poul Lautrup, formand
Tlf: 2479 2751

 

Erik Engmark, næstformand

Tlf: 2175 0196

erik.engmark@gmail.com

Niels Heede, kasserer

Tlf: 6019 3826

heedegruppen@pc.dk

Jens Skovrider

Tlf: 4041 7376

skovrider@hotmail.com

Helle Viborg, sekretær
Tlf: 4093 9551

Suppleanter:

  • Aage Drivsholm
  • Jan Tryg

Revisorer:

  • Inge Tofteby
  • Else Lytje Tryk

Ny e-mail adresse eller nyt telefonnummer ... skriv til heedegruppen@pc.dk

Referater og nyt fra bestyrelsen

Information

Historie

Grundejerforeningen Brinks Klit blev stiftet den 7. februar 1970For 8000 år siden var Vendsyssel et ørige og Kjulområdet under vand. Det kan vi ikke rigtig forestille os. Området beskrives endnu i dag som en vådklit, og da udstykningen startede i 60erne var der meget vand og mange små søer i området fra  Brinks Klit til Kjul Å.I klitområdet øst for Hirtshals boede der, før udstykningen af sommerhus grunde begyndte i 1960, folk som dels  levede af landbrug og dels af fiskeri. Før 1960 var der dog bygget enkelte huse på klittoppene."Kjulhuset"blev bygget allerede i 1927 af proprietær Niels Olesens hustru Ewa Marie Olesen (Lawaets). Huset er stadig i familiens eje og bevaret i sin oprindelige  form.Udstykning og salg af sommerhusgrunde i Brinks Klit (oprindelig Asdal Hovedgårds jorde) begyndte i ca.1966 I modsætning til udstykningen af Kjulgårdens klitområdets store grunde, valgte Niels Brink og landinspektørerne Birk og Boe, Hjørring at udstykke Brinks Klit i små grunde i  forbindelse med et stort fællesområde, der i areal svarede til det samlede parcelareal.

Grundejere

Tegning: eugg, Kjul 1970

Har du spørgsmål til hjemmesiden, så kontakt os på dwpape@gmail.com                                                                       Copyright © All Rights Reserved