Sandklitten

Sandklitten

Grundejerforeningen Sandklittens bestyrelse

Jens Mølbach, formand

Tlf. 2249 5857

moelbach@mail.tele.dk

Ny e-mail adresse eller nyt telefonnummer ... skriv til moelbach@mail.tele.dk

Jon Vidarsson, kasserer

Tlf: 4045 8259

vidarsson@vidarsson.dk

Kaj Kristensen

Tlf: 4030 8442

kajkristensen5@hotmail.com

Anton Schmidt-Jakobsen

Tlf: 2171 8814

schmidt-jakobsen@live.dk

Suppleanter:

  • Birthe Buus Christensen
  • Jens Christian Damsgaard

Revisor:

  • Hans Ørnbøl

Arne Therkelsen, sekretær

Tlf : 4075 7965

therksenior@gmail.com

Referater og nyt fra bestyrelsen

Information

Har du spørgsmål til hjemmesiden, så kontakt os på dwpape@gmail.com                                                                       Copyright © All Rights Reserved