Rapport om kysten mellem Hirtshals Havn og Grenen 2022/2023

Rapport om kysten mellem Hirtshals Havn og Grenen 2022/2023

Flere grundejerforeninger i Kjul-området arbejder sammen med flere andre grundejerforeninger i en Kystsikringsgruppe om at sikre sedimentet på kyststrækningen fra Hirtshals til Gl. Skagen.


Kystsikringsgruppen – som er en løst sammensat gruppe af grundejerforeninger, turisterhverv m.m. fra Hirtshals til Gl. Skagen - har fået det rådgivende ingeniørfirma Niras til at udarbejde 2 rapporter. Kystsikringsgruppen anvender rapporterne i de processer, der i øjeblikket foregår vedr. Hirtshals Havn/Hjørring Kommunes planer om en ny udvidelse af Hirtshals Havn.


Kysten mellem Hirtshals Havn og Grenen. Niras, oktober 2022

Sandbudget mellem Kjul Strand og Tversted. Niras, marts 2023

 

Det er Kystsikringsgruppens opfattelse, at de gentagne udvidelser af Hirtshals Havn til stadighed udgør en barriere for den naturlige transport af sediment/sand fra syd til Tannisbugt. Gruppen mener at dette er hovedårsagen til den erosion, der foregår på vores kyststrækning og at det derfor skal have høj prioritet i den VVM-undersøgelse Hirtshals Havn/Hjørring Kommune, skal lave før en udvidelse af havnen kan godkendes.


Kystsikringsgruppen kæmper for at vores kyststrækning kompenseres for det sediment, der naturligt ville have aflejret sig i Tannisbugten, men bliver stoppet af Hirtshals Havn – og vi taler om store mængder!


Det er havnens plan, at den nye læmole skal gå ca. 800 meter ud i havet.