Nyheder

Velkommen til vores hjemmeside for Kjul-Strand Grundejerforeninger. Her kan du få information om livet ved Kjul Strand og om de fem forskellige Grundejerforeninger:   


Nordlys

Du finder vores hjertestarter ved nedkørsel til stranden

Rapport om Hirtshals Havn - udvidelse mod nord og indvirkning på kystudviklingen, januar 2024

Læs rapporten herRapport om kysten mellem Hirtshals Havn og Grenen

Flere grundejerforeninger i Kjul-området arbejder sammen med flere andre grundejerforeninger i Kystsikringsgruppen om at sikre sedimentet på kyststrækningen fra Hirtshals til Gl. Skagen.


Kystsikringslauget Gl. Skagen har fået udarbejdet rapporten Kysten mellem Hirtshals Havn og Grenen - Kystteknisk beskrivelse og sedimentbudget om sedimenttransport, oktober 2022


Kystbeskyttelseslaget Gl. Skagen har fået udarbejdet en supplerende rapport Skrivebordsvurdering af Sandbudget mellem Kjul strand og Tversted, marts 2023


Læs rapporterne her


Temaplan for sommerhusområder i Hjørring Kommune

"Kommuneplantillæg 16: Temaplan for sommerhusområder" er netop vedtaget af Hjørring Byråd. Planen omfatter alle sommerhusområder i kommunen. Tidligere i processen har der været mulighed for at afgive høringssvar.


Det er ønsket med planen at give bedre muligheder for at beskytte eksisterende udbyggede sommerhusområder (fx Kjul), deres helt særlige natur og øvrige kendetegn samtidig med, at der fortsat kan ske udvikling i områderne. Planen giver bl.a. også myndighederne bedre muligheder for at regulere opførelse af såkaldte store sommerhuse i eksisterende sommerhusområder. Se vedhæftede informationsbrev fra Hjørring Kommune og linket til temaplanen.