Klit - Kyst - Veje

Hjørring Kommune har politisk vedtaget at erstatte det blå flag med Badevandsflaget, læs mere

Husk at holde din hund i snor

Kjul Strands redningsnummer

De grønne redningsnummerskilte kommer i disse år op over hele landet, med et unikt nummer, som du skal oplyse, når du ringer 1-1-2. Redningsnummeret sikrer, at ambulancen når hurtigere frem, for redningsnummeret fortæller hvor du befinder dig. Kig efter de grønne skilte på fx stranden eller ved badesøen og på de opsatte redningskranse og –trekanter, hvor du evt. også kan finde nummeret.