Brinks Klit

Grundejerforeningen Brink Klits bestyrelse

Jan Tryk

Formand
Tlf: 4037 7218

brinksklit@gmail.com

 

Jens Aage Drivsholm

Næstformand

Tlf: 2546 7061

Mette Larsen

Kasserer

Tlf: 2230 6480


Suppleanter:

  • Poul Jeberg
  • Jan Leth Nielsen

Erik Engmark

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 2175 0196

Helle Viborg

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 4093 9551

Revisorer:

  • Inge Tofteby
  • Lars Bak

Ny e-mail adresse eller nyt telefonnummer ... skriv til

brinksklit@gmail.com

Referater og nyt fra bestyrelsen

Information

Historie

Grundejerforeningen Brinks Klit blev stiftet den 7. februar 1970For 8000 år siden var Vendsyssel et ørige og Kjulområdet under vand. Det kan vi ikke rigtig forestille os. Området beskrives endnu i dag som en vådklit, og da udstykningen startede i 60erne var der meget vand og mange små søer i området fra  Brinks Klit til Kjul Å.I klitområdet øst for Hirtshals boede der, før udstykningen af sommerhus grunde begyndte i 1960, folk som dels  levede af landbrug og dels af fiskeri. Før 1960 var der dog bygget enkelte huse på klittoppene."Kjulhuset"blev bygget allerede i 1927 af proprietær Niels Olesens hustru Ewa Marie Olesen (Lawaets). Huset er stadig i familiens eje og bevaret i sin oprindelige  form.Udstykning og salg af sommerhusgrunde i Brinks Klit (oprindelig Asdal Hovedgårds jorde) begyndte i ca.1966 I modsætning til udstykningen af Kjulgårdens klitområdets store grunde, valgte Niels Brink og landinspektørerne Birk og Boe, Hjørring at udstykke Brinks Klit i små grunde i  forbindelse med et stort fællesområde, der i areal svarede til det samlede parcelareal.

Grundejere

Tegning: eugg, Kjul 1970